Wstęp do prac licencjackiej. Co musi zawierać?

Mawia się, że nie powinno oceniać się książki po okładce. To przysłowie na pewno nie dotyczy plac dyplomowych – tutaj pierwsze wrażenie ma naprawdę duże znaczenie. Czy wiesz, co powinien zawierać wstęp do prac licencjackiej, aby zainteresować twojego czytelnika od samego początku? Zdradzamy, jak zaplanować ciekawą konstrukcję takiej preambuły.

Wstęp do prac licencjackiej. Jak go podzielić?

Wbrew pozorom, konstrukcja wstępu do pracy dyplomowej wcale nie jest trudna. Całość powinna obejmować 2-3 strony maszynopisu.

  • Zaczynamy od krótkiego przedstawienia, czego dotyczy praca dyplomowa. Następnie, warto podać powód, dla którego autor – a więc ty – zdecydował się podjąć niniejszy temat. Wystarczy wskazać, że owa kwestia jest dla ciebie interesująca, bądź czujesz, że w świecie nauki nie poświęcono jej dostatecznie dużo uwagi.
  • Po krótkim objaśnieniu wyboru tematu, czas na przedstawienie zawartości poszczególnych rozdziałów. Kolejno opisz, co znajduje się w każdym z nich („rozdział 1 traktuje o…”). Na opis poszczególnych rozdziałów warto poświęcić kilka wersów maszynopisu.
  • Na sam koniec, czas na parę słów o tym, jaki cel ma twoja praca i czego będą dotyczyły badania. Nie musisz uwzględniać tu ich szczegółów (np. narzędzi badawczych), jednak sama informacja o tym, czemu ma służyć twój „licencjat” jest bardzo istotna.

Na co nie możesz sobie pozwolić?

Wstęp do pracy licencjackiej to nie miejsce na opinie i dywagacje autora (poza krótkim wskazaniem, dlaczego akurat taki temat podjął). Bądź konkretny i unikaj rozwlekłego języka. Fakt – objętość wstępu ma znaczenie, jednak lepiej, aby był krótszy, lecz jasno wskazywał na charakter twojej pracy dyplomowej.

Dodaj komentarz