Przedmiot badań – definicja. 3 najlepsze wyjaśnienia

Jednym z głównych elementów metodologii każdej z prac dyplomowych jest jasne określenie przedmiotu badań – definicja tego elementu to coś, co obowiązkowo musisz poznać, zanim przejdziesz do jego określenia. Większość prac dyplomowych wymaga od studenta przytoczenia definicji przedmiotu badań oraz jej autora, na której metodologia będzie się opierała. Czy wiesz, która będzie najlepsza? Dziś proponujemy kilka popularnych, uniwersalnych definicji, które mogą okazać się dla ciebie przydatne.

1. Przedmiot badań – definicja według T. Pilcha

Przedmiot badań zależy według T. Pilcha od tego, jaki rodzaj badań przeprowadzamy. Przedmiot badań jest zadaniem, które mamy do wykonania.
Badanie naukowe to zróżnicowane działania służące do poznania w sposób dokładny, rzetelny i wyczerpujący wybranej do badań rzeczywistości.

2. Przedmiot badań – definicja według A.W. Maszke

Jak podaje A.W. Maszke w książce „Metodologiczne postawy badań empirycznych”: „Przedmiotem badań określać będziemy wszelkie obiekty, rzeczy oraz zjawiska i procesy, którym one podlegają i w odniesieniu do których formułujemy pytania badawcze”.

3. Przedmiot badań – definicja według L. Sołomy

„To obiekty czy zjawiska, w odniesieniu do których chcemy prowadzić badania lub te, o których w odpowiedzi na podstawowe pytanie badawcze chcemy formułować stwierdzenia.”.

 

Jak zastosować metodologię przedmiotu badań w praktyce?

Gdy już wybierzesz jedną z definicji przedmiotu, która odpowiada ci najbardziej, musisz przełożyć ją na tematykę twojej pracy. Powinna ona odnosić się do jej tematu i tego, co zamierzasz zbadać. Jeśli zatem twoja praca dotyczy rozwoju sensorycznego dzieci w wieku 6-10 lat, przedmiotem badań twojej pracy dyplomowej będzie właśnie grupa maluchów oscylująca w danej grupie wiekowej.

 

Dodaj komentarz