Jak napisać reklamację? Praktyczne wskazówki

Reklamacja jest prawem każdego konsumenta – w razie niezadowolenia z produktu, który okazał się wadliwy lub niezgodny z umową możesz domagać się zwrotu pieniędzy. W zdecydowanej większości przypadków wiąże się to z koniecznością wystosowania odpowiedniego pisma. Jak napisać reklamację, aby na pewno została przyjęta? Sprawdź nasze wskazówki.

Kiedy możesz złożyć reklamację?

Reklamację możesz złożyć na podstawie:

 • Przepisów prawa – sprzedawca jest zobowiązany prawnie, aby ich przestrzegać. Reklamację składa się do sprzedawcy (nazywamy ją reklamacją z tytułu rękojmi).
 • Gwarancji producenta – jeśli producent taką gwarancję wystawił. Jest to jedynie jego dobra wola. Nazywamy ją reklamacją z tytułu gwarancji.

Podstawami do złożenia reklamacji są następujące sytuacje z tytuły wady fizycznej:

 • Zakupiony produkt nie ma właściwości, jakie powinien mieć,
 • Nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca,
 • Został wydany w stanie niezupełnym.

Wyróżniamy również wady prawne produktu, gdy:

 • Sprzedawca nie jest właścicielem sprzedawanej rzeczy,
 • Jest obciążona prawem osoby trzeciej.

 

Jak napisać reklamację?

W odpowiednio skonstruowanej reklamacji musisz zawrzeć następujące elementy:

 • Miejscowość i data;
 • Dane nadawcy;
 • Dane adresata – dokładny adres instytucji lub osoby, do której jest kierowana;
 • Punkt „Dotyczy:” – precyzyjne określenie sprawy, np. numer zamówienia;
 • Powód złożenia reklamacji;
 • Wnioskowany sposób naprawy tego stanu rzeczy (naprawa, zwrot, zamiana itp.);
 • Prośba o reakcję;
 • Spodziewany termin załatwienia sprawy;
 • Odręczny podpis.

Jeśli posiadasz załączniki, np. zdjęcia uszkodzonego produktu i chcesz dołączyć je do wniosku, na samym końcu winna znaleźć się o tym odpowiednia adnotacja.

Dodaj komentarz