Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Jeśli chcesz rozstać się ze swoją dotychczasową firmą, powinieneś złożyć wypowiedzenie umowy. Sprawdź, co powinien zawierać taki dokument, by spełniał formalne wymogi.

Jak napisać wypowiedzenie? Poznaj sposoby odejścia z firmy

Są trzy sposoby, stosowane podczas chęci rozwiązania współpracy z firmą.

 1. Za wypowiedzeniem: umowę o pracę może rozwiązać każda ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 2. Za porozumieniem stron: rozwiązanie umowy nastąpi w ustalonym terminie
 3. Bez wypowiedzenia: gdy zaistnieją przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu lub gdy pracownik naruszył swoje obowiązki.

Jak napisać wypowiedzenie, by było zgodne z wymogami

Dokument powinien zawierać następujące elementy:

 • Imię i nazwisko pracownika,
 • Datę i miejscowość,
 • Adres pracownika,
 • Nazwę pracodawcy,
 • Adres pracodawcy,
 • Datę zawarcia umowy,
 • Datę jej rozwiązania,
 • Podpis obydwu stron.

 

Okres wypowiedzenia

Jego długość uzależniona jest od okresu zatrudnienia u pracodawcy i wynosi kolejno:

 • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – przy zatrudnieniu dłuższym niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – przy zatrudnieniu dłuższym niż 3 lata.

Dodaj komentarz