Zakończenie pracy licencjackiej. Co powinno zawierać?

Powszechnie twierdzi się, że w pisaniu pracy dyplomowej najtrudniejszy jest początek – potem pisanie jest coraz prostsze. Okazuje się jednak, że studentom coraz częściej trudność sprawia również podsumowanie swojej publikacji, a więc zgrabne zakończenie pracy licencjackiej czy magisterskiej. Podpowiadamy, jak napisać je wyczerpując temat.

Zakończenie pracy licencjackiej – co musisz wiedzieć?

Zakończenie pracy dyplomowej to nic innego, jak podsumowanie przebiegu prac oraz wnioski, jakie z niego wyciągamy. Nie powinno być rozwlekłe, a jedynie ogólnie obejmować to, co wykazała praca dyplomowa. Zakończenie pracy licencjackiej to część, która następuje po podrozdziale uwzględniającym wnioski badawcze.

Długość zakończenia pracy licencjackiej czy dyplomowej może być zróżnicowana w zależności od wymogów uczelni, jednak najczęściej spotykanym gabaryt to 2-3 strony maszynopisu.

Układ zakończenia pracy dyplomowej

Zakończenie pracy powinieneś rozpocząć od przypomnienia jej celów oraz hipotez badawczych postawionych na samym początku  – tak, by zmusić czytelnika do refleksji nad podejmowanym problemem. Następnie, należy przejść do komentarza dotyczącego wcześniej zaprezentowanych wniosków. Zakończenie stanowi niejako drugą tezę pracy, przy czym nie powinno odbiegać od tej postawionej na samym początku.

Ostatnią część należy opatrzyć emocjonalnym apelem do czytelnika, uwzględniającym twoje nadzieje (np. na przydatność wniosków płynących z pracy), bądź obawy.

Czego należy unikać?

Choć zakończenie pracy licencjackiej to część, w której możesz pozwolić sobie na najwięcej własnej inwencji i subiektywizmu, unikaj rozwlekłych opisów i wyniosłego tonu. Ta sekcja powinna zmusić czytelnika do refleksji nad twoją pracą, pozostawiając pewną dozę niedosytu. Najlepsze zakończenia prac dyplomowych są możliwie zwięzłe.

Dodaj komentarz