Strona tytułowa pracy licencjackiej i magisterskiej

Poza tym, co zawrzemy w pracy dyplomowej, powinniśmy zwrócić uwagę także na jej prawidłowy układ. Pierwsze wrażenie również jest istotne – estetyka pracy licencjackiej lub dyplomowej może wpłynąć na ocenę egzaminujących cię osób. Niespełnienie wymogów dotyczących układu może sprawić też, że twoja praca nie zostanie dopuszczona do kolejnego etapu. Dziś parę słów o tym, jak prawidłowo, ale i estetycznie zaprojektować pierwszą stronę pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Strona tytułowa pracy licencjackiej. Co powinno się w niej znaleźć?

Choć każda z uczelni zwykle proponuje studentom jeden, własny model strony tytułowej pracy dyplomowej, to jednak wszędzie mają one pewne wspólne elementy.

  • Na samym początku powinna znajdować się pełna nazwa uczelni, a także nazwa wydziału, na którym studiujesz. Poniżej wskaż kierunek studiów i jego specjalizację (jeżeli występuje). Te elementy z reguły powinny być wyśrodkowane.
  • Następne elementy to imiona i nazwisko studenta, pod którymi należy umieścić numer albumu (indeksu). Podobnie jak poprzednia część, dane studenta powinny być wyszczególnione na środku strony.
  • następnie, podaj pełen tytuł swojej pracy dyplomowej. Pod nim należy wskazać, jakiego stopnia dotyczy niniejsza publikacja (w tym wypadku: „praca licencjacka”).
  • W prawym, dolnym rogu strony tytułowej pracy licencjackiej umieść informacje o promotorze.
  • Ostatnim elementem jest sekcja „miejsce i data” umieszczona na samym końcu strony i wyśrodkowana. Te informacje sprowadzają się jedynie do podania roku obrony pracy oraz jej miejsca.

Strona tytułowa pracy magisterskiej

Zasady konstruowania strony tytułowej pracy magisterskiej są identyczne, jak w przypadku niższego stopnia. Różnica polega jedynie na wskazaniu, że publikacja dotyczy obrony na II stopniu studiów, a więc wpisania pod tytułem „praca magisterska”.

 

Strona tytułowa: czy czcionka ma znaczenie?

Jednolita czcionka, akapity i marginesy to szczegóły, które dodatnio wpływają na odbiór pracy dyplomowej. Choć studenci różnorako podchodzą do niepisanych zasad, to jednak w przypadku strony tytułowej nie można pozwolić sobie na ustępstwa. Najbezpieczniej, gdy użyjesz standardowej czcionki Times New Roman o wielkości 12. Wybierz interlinię na poziomie 1,5. Te proste zabiegi sprawią, że strona tytułowa twojej pracy będzie prezentowała się estetycznie i przejrzyście.

Uwaga: informacje na stronie tytułowej pracy licencjackiej powinny być napisane drukowanymi literami.

 

Dodaj komentarz