Jak napisać streszczenie krok po kroku?

Streszczenie to skrótowe przedstawienie książki lub innego utworu. Z tą formą mamy do czynienia już w szkole podstawowej, jednak będzie się ona przewijała przez kolejne etapy edukacji. Z tego względu, warto opanować ją możliwie dobrze. Radzimy, jak napisać streszczenie wyczerpujące dany temat, a zarazem przyjemne w odbiorze.

Streszczenie – kiedy je stosować?

Streszczenie wykorzystujemy zawsze wtedy, gdy coś relacjonujemy. Tę formę wybieramy podczas opisywania skrótowych historii, sytuacji, czy to realnych, czy bazujących np. na wydarzeniach książkowych. To właśnie sytuacja, która jest w centrum uwagi powinna być dla nas punktem wyjścia podczas pisania streszczenia.

Wykorzystujemy je również podczas opisywania wydarzeń z reportaży, czy artykułów popularnonaukowych. Celem streszczenia jest przekazanie informacji możliwie zwięźle, jednak bez zmieniania sensu historii. To forma obiektywna, a więc nie ma w niej miejsce na nasze, własne opinie odczucia i opinie.

 

Dobre streszczenie powinno…

 • Być zwięzłe i zrozumiałe dla odbiorcy,
 • Być napisane prostym, nieskomplikowanym językiem,
 • Ściśle trzymać się tego, co chcemy streścić,
 • Utrzymywać oryginalny sens wyjściowej historii,
 • Zachowywać porządek chronologiczny,
 • Być pozbawione opinii i odczuć streszczającego,
 • Pomijać wątki poboczne, mało istotne dla sensu historii.

 

Czego unikać?

 • Własnych opinii, osądów,
 • Stosowania cytatów,
 • Przytaczania dialogów,
 • Kopiowania fragmentów tekstu.

 

Dodatkowo:

 • Pamiętaj o trójpodziale tekstu na wstęp, rozwinięcie i zakończenie,
 • Najlepiej używaj form bezosobowych. Ty – jako autor streszczenia – powinieneś być w tekście absolutnie niewidoczny,
 • Ogranicz się do 2-3 stron maszynopisu, w zależności od długości dzieła, jakie streszczasz,
 • We wstępie wspomnij o autorze i tytule dzieła, które streszczasz. Możesz wspomnieć również o realiach historycznych, w jakich powstało (wiek, rok, specyficzny okres).
 • W zakończeniu dobrze zawrzeć zgrabną puentę, która zmusza do refleksji na temat omawianego dzieła.

 

 

 

Dodaj komentarz