Jak napisać upoważnienie?

Upoważnienie to dokument bardzo istotny, ze względu na to, że za jego pomocą możemy upoważnić w swoim imieniu każdego do wykonania pewnych czynności, których nie jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie. Takie upoważnienia przydają się w urzędach, w placówkach bankowych, w instytucjach albo w organizacjach. Jest to dokument formalny, na którym powinno widnieć imię i nazwisko osoby, która jest upoważniana, jak również dane z dokumentu tożsamości, które potwierdzą jego tożsamość. Co więcej takie dokumenty powinny nosić również znamiona identyfikowane z osobą upoważniającą, potwierdzające również jego tożsamość. Żelazną zasadą takiego upoważnienia będzie zawsze czytelny podpis osoby, która uprawnia inną osobę do występowania w jej imieniu. Czasami takie upoważnienia są zatwierdzane notarialnie. Szczególnie w sprawach majątkowych lub ze związanym występowaniem innej osoby, niż interesant przed urzędami.

 

Upoważnienie to bardzo ważny dokument, który tworzony jest przez osobę, której dotyczy owe upoważnienie. W upoważnieniu wskazywana jest osoba lub osoby, które mogą zastępować interesanta, odbierać za niego przesyłki, dokumenty. Jednak nie jest to, to samo co pełnomocnictwo, które umożliwia podejmowanie samodzielnych decyzji w ramach wykonywania za określone osoby czynności prawnych i codziennych.

Zawartość i układ upoważnienia

W przypadku upoważnienia powinny się na dokumencie składanym w danej placówce znaleźć konkretne dane. Zarówno miejscowość i data, kiedy jest podpisywane, jak również dane personalne osoby upoważnionej, jak również nagłówek – UPOWAŻNIENIE. Zawsze w takim piśmie jest zawarta informacja kogo konkretnie upoważniamy, jak również zapis, w jakim celu jest upoważniana osoba i co za pośrednictwem takiego zapisu może dokonać w imieniu upoważniającego. Dokument jest ważny jedynie wtedy, kiedy na samym końcu jest podpisany przez osobę upoważniającą, czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz datą, kiedy taki podpis jest składany. Zazwyczaj tego typu dokument jest tworzony w dokumencie Word i drukowany według określonego szablonu. W wielu urzędach tudzież placówkach mamy do dyspozycji gotowe formularze, jakie musimy wypełnić w wykropkowanych polach długopisem. Jest to z pewnością udogodnienie dla osób, które chciałyby z różnych względów takie upoważnienie w nich zostawić.

 Upoważnienie jednorazowe czy stałe?

Składając upoważnienie w wybranej placówce warto zastanowić się nad tym, czy chcemy złożyć upoważnienie jednorazowe, na jedną określoną czynność, czy dać upoważnienie stałe, czyli na wiele takich czynności w przyszłości. Oczywiście bardziej wygodną formą będzie upoważnienie stałe, które wypełniamy i składamy tylko raz, jednak są również sytuacje, kiedy takie upoważnienie chcemy dać innej osobie tylko w przypadku jednej określonej sytuacji. Tak więc Jak napisać upoważnienie jednorazowe, a jak stałe? Odpowiedź jest bardzo prosta, w obu przypadkach pisma wyglądają bardzo podobnie, z tą różnicą, że zakres jednorazowego upoważnienia będzie okrojony i będzie o tym wspomniane w dokumencie, natomiast w przypadku upoważnienia stałego, upoważniający określa status upoważnianego do tego, że wszelkie określone sprawy od daty zapisanej w piśmie może wykonywać w naszym imieniu osoba podana w treści dokumentu. W przypadku wyboru jednej z opcji upoważnienia, warto pamiętać o haczykach, które wiążą się z jedną, jak i z drugą wersją upoważnienia. Treść powinna więc być tak skonstruowana, aby dała jasność osobom, w których działa reprezentant upoważniającego. W przypadku zbyt rozległego upoważnienia możemy sprawić, że czynności w obrębie dokumentu mogą być przekroczone przez osobę upoważnianą do działania zamiast nas, natomiast, jeśli damy zbyt małe uprawnienia upoważnionemu, to może okazać się, że nie będzie w stanie wielu czynności wykonać ze względu na brak potwierdzenia i bardziej obszernego pola manewru za pomocą takiego upoważnienia.

Dodaj komentarz