1. Serwis – ekonsultacje-online.pl – platforma ogłoszeniowa pośrednicząca pomiędzy osobami oferujących pomoc w napisaniu pracy zaliczeniowej lub innych form pomocy, a osobami poszukującymi materiałów edukacyjnych.
 2. Redaktor – Osoba potwierdzająca swoje kwalifikacje w danym zakresie. Zainteresowana pomocą w napisaniu pracy.
 3. Ogłoszeniodawca – osoba dodająca ogłoszenie w dziale ogłoszenia. Ogłoszenia dotyczą poszukiwania wykonawcy pracy.
 4. Serwis nie odpowiada za wypełnienie umowy przez redaktorów w tym w szczególności za jakość oraz terminowość dostarczonych prac.
 5. Prace stanowią charakter informacyjny i stanowią jedynie wzór lub bazę wyjściową do napisania własnego opracowania naukowego.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wymienionych materiałów edukacyjnych w sposób naruszający prawo.
 7. Dane osobowe klientów są poufne i nie są udostępniane osobą trzecim.
 8. Ogłoszenia dla ogłoszeniodawców szukających pomocy w pisaniu prac są bezpłatne.
 9. Redaktorzy mogą dodawać odpłatnie oferty napinania prac poprzez formularz Napiszę Pracę.
 10. Pakiety – płatne wersje ogłoszeń dla redaktorów.
 11. Za poprawne działanie portalu oraz jego obsługę odpowiada firma Top Position (z siedzibą w Katowicach, 40-570 Katowice, Ligocka 2/41 o numerze NIP634-266-04-64. Adres do doręczeń: ul. Wolności 40/40, 41-500 Chorzów)
 12. Za wszystkie płatności i ich dostępność odpowiada payu.pl (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu).
 13. Kupony rabatowe przyznawane są na określony czas i na określonych warunkach opisanych w regulaminie danego kuponu.
 14. Reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy lub email kontakt@ekonsultacje-online.pl
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 16. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
 17. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby firmy obsługującej portal.