Jak napisać list?

List jest formą przekazu, który ma pełnić kilka funkcji. W zależności od tego, do kogo jest wysyłany i jaka jest jego forma, tak też powinniśmy go tworzyć. Oczywiście listy osobiste wysyłane do znajomych, rodziny czy przyjaciół to listy, które nie muszą być zbyt poprawne i nie muszą zawierać danych, jakie znajdziemy w listach wysyłanych urzędowo. Oczywiście reguły pisania listów są bardzo jasne. W przypadku listów osobistych powinny zawierać wiadomości, jakie chcemy przekazać osobom nam bliskim, czyli dzielimy się zdarzeniami, to co nas ostatnio spotkało, rozpoczynając list zwrotem grzecznościowym. List prywatny jest pisany zawsze w drugiej osobie liczby pojedynczej, natomiast w przypadku listu oficjalnego kierujemy się słowami w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Listy wysyłane zarówno tradycyjnie, jak również w formie elektronicznej możemy podzielić przynajmniej na dwie grupy, czyli listy prywatne i listy oficjalne. Listy prywatne zawierają bardziej prywatne informacje, jakimi chcemy się dzielić z bliskimi naszemu sercu, z siostrą, bratem babcią lub dziadkiem albo rodzicami, natomiast w przypadku listów oficjalnych sytuacja wygląda nieco inaczej. List oficjalny jest kierowany do konkretnej osoby lub osób. Jest pisany według określonego schematu i zawiera dane personalne odbiorcy, w tym imię i nazwisko prezesa, dyrektora, kierownika danej placówki, instytucji, urzędu, szkoły. Listy oficjalne pisane są w konkretnych sprawach, przeważnie zawierają prośbę, uzasadnienie swojej decyzji, informację, która ma trafić we właściwe ręce i która jest bardzo istotna dla sprawy nadawcy. Zasady pisania listów są bardzo klarowne i warto się ich trzymać nie tylko ze względu na estetykę, ale również na fakt, że to jak piszemy listy i jak je oprawiamy, na jakim papierze (w przypadku tradycyjnych form listów wysyłanych niestety coraz rzadziej) je przesyłamy, czy nawet, w jakiej formie wysyłamy je elektronicznie ma ogromne znaczenie.

 

Odbiorcy listów prywatnych i oficjalnych

Należy pamiętać o tym, że każdy napisany przez nas list ma określonego odbiorcę, czyli osobę, firmę, organizację, do której jest kierowany. Warto w tym przypadku zastanowić się nad tym, do kogo kierujemy swój list. Tematyka listów jest również ściśle określona, dlatego warto jej się trzymać i w jej obrębie go pisać. Strona formalna listu, to strona, na której znajdują się bardzo istotne treści takie jak data i miejscowość, gdzie jest pisany list znajdujące się na górze kartki podaniowej. Poniżej wpisujemy nagłówek. Każdy list powinien być podpisany własnoręcznie, tym bardziej, jeśli piszemy go na komputerze, to podpis długopisem powinien się znaleźć poniżej zawartej w liście treści.

 

W jaki sposób pisać listy?

Listy powinny mieć formę grzecznościową, czyli wszelkiego typu zwroty do osoby, do której jest pisany powinny zaczynać się z dużej litery. Dobrym na to przykładem będą zaimki takie jak Ciebie, Ty, Tobie. W nagłówku używamy wołacza, w przypadku listów prywatnych jest to tradycyjna forma przekazu np. Cześć Skarbie, Cześć Babciu, Cześć Karolina. Kolejnym bardzo ważnym podpunktem będzie przyjęcie odpowiedniej formy listu. W zależności od tego, do kogo jest kierowany, powinien być pisany konkretnie, czytelnie i przejrzyście, w przypadku listów prywatnych może przybrać formę bardziej luźną. Tak więc jak napisać list, aby był trafiony? Warto zawsze trzymać się konkretnych szablonów wykorzystywanych od lat, od pokoleń, które nie tylko zostały opracowane estetycznie, przejrzyście, ale również zawierają personalia osób, do których mają one trafić. Tak więc w przypadku listów prywatnych, jak najbardziej dopuszczamy język potoczny, luźny, a w przypadku listów oficjalnych, język oficjalny, urzędowy.

Dodaj komentarz